6-8, Higashioi,2-Chome,Shinagawa-ku
JP 140-0011 Tokyo