Tangzikeng lndustrial District, 3.
CN 529100 Jiangmen