No. 38 Jianshe Road, Dongguang City
CN 061600 Cang Zhou