No. 11 Shentai Rd., Lin Gang Street
CN 214400 Jiangyin