No. 23 West Avenze Chenjiang St.
CN 214400 Jiangyin