Zhupan Industrial Zone,
CN 276035 Linyi
Ansprechpartner
Herr Yang De Shan
  • +865398652762
  • +865398652763
  • E-Mail