industrial Zone, Hengxi Town, Yinzh
CN 315131 Yinzhou