No. 77, Heyi Road
CN 315040 Ningbo
Ansprechpartner
Frau Yingyan Hu
  • 0086-574 87 8...
  • 57487071995
  • E-Mail