B8 Building, 3 Floor, Tianrui Industrial Pak., Fuyuan 1st Road, Fuyong Sub-District, Baoan
CN 518128 Shenzhen CIty