No.160 Baihua East Road, Xuebu Town
CN 213245 Changzhou