No. 1 Yuduo Industrial Park
CN Jiangyan District Taizhou