No. 20, Gongye Rd. Erzhen, Guantian
TW 72042 Tainan City