Xiazhuang CaoQiao Xueyan Town, Wujin Changzhou, Jiangsu, China
CN 213178 Wujin, Changzhou